Referencie

Alstrova-Sadmelijská

Cyprichova 24-28

Cyprichova 30-34

Cyprichova 50-54

Cyprichova 56-60

Cyprichova 68-72

Cyprichova 82-86

Dopravná 25-29

Gelnická 26-30

Gelnická 6-8

Hagarova 1

Hagarova 11

Hagarova 15

Hagarova 5

Horná 5

Hubeného 40-44

Hubeného 46-50

Hubeného 9-13

Kadnárova 9-11-13

Kadnárova 12-16

Kadnárova 18-22

Kadnárova 27-43

Kadnárova 51-53-55

Kadnárova 63-65-67

Kadnárova 66-70

Kafendova 8-18

Karpatská 7-10

Kozia 15

Kubačova 1-11

Miletičova 20

Mudrochova 13

Na Pántoch 12-14

Na Pasekách 18-22

Odborárska 14-16

Odborárska 18-22

Podbrezovská 28A

Sklabinská 10-12

Sklabinská 6-8

Úžiny 1

Vlčkova 31

Výhonská 3

Závadská 10-12

Závadská 20

Závadská 22

Závadská 5-7

Žarnovická 1