Úvod

FONDBYT s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa správou bytových domov, administratívnych, prevádzkových a ostatných nehnuteľností s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

 ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV: www.raca.sk/data/images/6904.jpg

Oznámenie OLO: data/OLO_spravodaj_4.pdf